• VIDEO

  Lezing over de Millennial Generatie bij Sprekershuys Live

  Millennials

  Over Millennials valt zo veel meer te zeggen dan dat ze veel avocado's eten en geen auto meer willen bezitten. Wie zijn de rolmodellen van deze Millennial generatie? Met welke historische gebeurtenissen zijn ze groot geworden? Welke Millennial Trends zijn relevant? Hoe kijken Millenials naar politiek, democratie, media en het bedrijfsleven?

 • Greta thurnberg

  Als een paar kinderen die spijbelen al de media aandacht van heel de wereld kunnen krijgen. Bedenk wat wij allemaal samen zouden kunnen bereiken voor het klimaat?

  Elon musk

  It wasn't a question of profit versus non-profit.

  It was 'how do we want to live?'.

   

  The guardian

  Innovation is not a department

  Mayor of bogota

  A developed country is not a place where the poor have a car. It's were the rich use public transport.

  Kofi ANNAN

  Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.

  Mark Twain

  It ain't what you don't know that gets you into trouble. 

  It's what you know for sure that just ain't so.

  Isaac Cordal

  Waiting for climate change

 • Generatie Theorie

  We zijn kind van onze tijd en dit vertaalt zich naar generatiegebonden leiderschap

  Baby Boom Generatie

  1940-1955

   

  Tijdgeest:

  Economische vooruitgang, wederopbouw na de oorlog, meer toeging tot onderwijs, begin secularisering, nieuwe sociale (protest) bewegingen jaren 60 & 70 (milieu; ras; gender), democratisering, emancipatie, verzorgingsstaat, hippie cultuur, Rock & Roll

   

  Historische momenten:

  Moord op Kennedy, de maanlanding, civil rights movement, koude oorlog, Vietnam oorlog

   

  Generatie X

  1955-1970

   

  Tijdgeest:

  Economische achteruitgang en werkloosheid tijdens adolescentie, jeugdcultuur, zelfontplooing, post-materialisme, begin globalisering, vorming Europese Unie, sterke invloed VS in wereldorde, opkomst computertechnologie & personal computer, televisie, MTV, slackers & grunge, protest tegen kernwapens

   

  Historische momenten:

  Chernobyl ramp, IBM's eerste PC, studentenprotest China, Berlijnse Muur

  Pragmatische Generatie

  1970-1980

   

  Tijdgeest:

  Begint met economische achteruitgang, herstel en daarna enorme welvaartsgroei, liberalisering, dot.com bubble, globalisering, informatie-samenleving, consumentisme, opkomst BRIC landen, entertainment industrie & media, PC, Internet, informatietechnologie

   

  Historische momenten:

  Lach van het internet (WWW), dot.com bubble, einde koude oorlog,  invoer Euro, Milennium

  Millennials

  1980-1995

   

  Tijdgeest:

  Economische vooruitgang en ongekende welvaart in het Westen, opkomende economieen (China, India, Brazilië), informatie/netwerk samenleving, multiculturele samenleving, terrorisme, milieurampen, financiele & economische crisis, social media, teen stars

   

  Historische momenten:

  9/11, financiele crisis, Arabische Lente, oorlog in Irak, introductie Iphone, invoer Euro en Miliennium

  Baby Boom Generatie

  1940-1955

   

  Leiderschap & waarden:

   

  Autoriteit, hierarchie, competitie, hard werken en discipline, loyaliteit, politiek, professionaliteit, grote en ambitieuze verhalen die tot de verbeelding spreken, delegeren, formaliteiten, ervaring geeft status, proces gaat voor resultaat

  Generatie X

  1955-1970

   

  Leiderschap & waarden:

   

  Coachend, goed luisteren, verbindend, draagvlak, menselijke maat, balans werk-prive, autonomie, niet onder de indruk van autoriteit, samen, teamwork, erkenning op basis van resultaten, bescheiden, niet erg zichtbaar, realistische verwachtingen en doelen

  Pragmatische Generatie

  1970-1980

   

  Leiderschap & waarden:

   

  Pragmatisch, realistisch, snel schakelen, autoriteit op basis van kennis, skills en professionaliteit, korte termijn resultaten, zichtbaarheid, lange termijn visie, interactieve communicatie, netwerken, technologische oplossingen, kritisch

  Millennials

  1980-1995

   

  Leiderschap en waarden:

   

  Authentiek, informeel, flexibel, team-georienteerd, gezamenlijke besluitvorming, autoriteit kan verdient worden, transparant, inclusief, transformationeel en gedeeld leiderschap, diversiteit, maatschappelijk bewust, zingeving

 • Generatie Z (1995-2005/2010?)

  Generatie Z is de jongste generatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Er is minder bekend over deze generatie. Toch tekenen zich al de eerste kenmerken af:

  Digital Natives

  Geboren met de smartphone in de hand wordt gekscherend gezegd. Maar het is wel een beetje waar. Deze generatie is opgegroeid met de ongekende mogelijkheden van technologie, het internet en social media. Social media is voor hen niet alleen een communicatiemiddel maar onderdeel van hun identiteit; het is voor deze generatie de belangrijkste vorm van zelfexpressie, informatievoorziening, werken, organiseren, leren, kortom leven geworden.

  Diversiteit & zingeving

  Nog meer dan de millenials worden de generatie z'ers de 'bewuste generatie' genoemd. Duurzaamheid is met de paplepel ingegoten, evenals gezond eten, werk-prive balans en zingeving. Daarnaast is diversiteit een zeer belangrijk onderwerp voor Generatie Z; het zijn tenslotte wereldburgers? Dus hoezo verschillen tussen mensen?

 • Generatiekloof?

  Wat is de definitie van een generatie? Karl Mannheim beschreef het als volgt: 'As a group of individuals of similar ages whose members have experienced a noteworthy historical event within a set period of time.' Deze specifieke historische gebeurtenissen leiden tot de vorming van collectieve herinneringen; en deze veroorzaken op hun beurt weer een unieke kijk op de wereld bij mensen van dezelfde generatie.

  In dit filmpje wordt op een grappige manier uitgelegd wat generaties zijn en hoe het komt dat de Millennial generatie zich afzet tegen veel normen, waarden, verworvenheden en statussymbolen van vorige generaties. 'Wij willen ons eigen succes gaan bepalen', klinkt het.

  Ok, er zijn verschillende generaties. Maar staan die dan tegen over elkaar of niet? Op veel vlakken lijkt het steeds vaker alsof generaties door hun verschillende kijk op de wereld andere keuzes maken en elkaar maar moeilijk kunnen begrijpen. Denk maar eens aan de Brexit, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de debatten over pensioenen, onderwijs, nieuwe technologie en klimaatverandering. Generatiekloofje?

   

  'En bedankt, babyboomers' is een nieuw televisieprogramma op RTLZ waarin journaliste Frederique Hegger de babyboom-generatie ter verantwoording roept voor o.a migratie en klimaatvraagstukken. Hegger is zelf onderdeel van de Millennial generatie!

 • Millennials: Facts & Figures

  Grootste generatie

  ± 25% van de totale wereldbevolking behoort tot

  de Millennial Generatie

  Online

  89% van de Millennial jongeren wereldwijd gebruikt

  social media

  Ondernemend

  75% van de Millennials ziet ondernemen als het ideale carrierepad

  Arbeidsmarkt

  In 2020 zijn de Millennials volledig op de arbeidsmarkt;

  45% wilt werken voor een organisatie met positieve sociale of milieu impact

  Burn-outs & Stress

  Millennials kampen met hoge mate van stress en burnouts op hun werk en in het leven.

   

  Millennials ervaren veel druk door de individualistische samenleving waarin ze zijn opgegroeid, hoge werkdruk en nieuwe technologie, perfectionisme en peer pressure via social media om het 'perfecte leven' te hebben.

 • MIllennials & Maatschapwij

  De meeste millennials zijn toch gepamperde hipsters die overlopen van zelfvertrouwen, al een burn-out voelen opkomen als ze moeten kiezen tussen haver- of sojamelk in de koffie en alleen maar aan zichzelf kunnen denken? Niet dus.

 • Millennials als young professionals

  CSR

  35 % wilt werken voor een bedrijf met een CSR (MVO) beleid

  Impact

  74% is bereid salaris in te leveren voor meer zichtbare impact

  Job- hoppen

  > 58% verwacht minder dan 3 jaar bij dezelfde werkgever te werken

  Ondernemen

  70% van de young professionals wilt een eigen bedrijf beginnen

 • Politiek

  Millennials over naar de stembus gaan (VS)

  Millennials zijn zich (helaas) beperkt bewust van de electorale invloed die zij kunnen hebben tijdens de verkiezingen. Dit is niet alleen in de VS het geval; ook in Nederland is de opkomst van jongeren ver onder het landelijk gemiddelde; meestal zo'n 20% lager in de leeftijdscategorie 18 -25 jaar.

   

  Hoe komt dit? Uiteraard is sinds de afschaffing van de stemplicht per generatie het bijhorende plichtsbesef steeds minder geworden. Wat 'goed burgerschap' betekent is veel minder eenduidig dan vroeger, ondanks de vele inspanningen vanuit de overheid om dit wel onderdeel te maken van het onderwijs. Wantrouwen is een belangrijke verklaring voor het algemene lage opkomstpercentage in Nederland bij gemeenteraadsverkiezingen (rond de 50%) en tweedekamerverkiezingen (74%); laat staan bij de Europese Verkiezingen of Provinciale Verkiezingen. Dit wantrouwen is bij veel jongeren nog sterker; ze hebben het gevoel dat de politieke leiders zich uiteindelijk weinig aan trekken van de uitkomsten van de verkiezingen en toch hun eigen belangen nastreven. Daarnaast is er ook onder veel jongeren weinig betrokkenheid met de politiek; 38% van de jongeren tussen de 17 en 25 jaar geeft aan ongeinteresseerd te zijn.

   

  In mijn bescheiden mening zou het goed zijn om zo snel mogelijk te investeren in politieke campagnes voor de doelgroep jongeren. Er valt namelijk bij deze groep een wereld te winnen!

 • Millennials & Duurzaamheid

  Duurzaamheid is BIG business.

   

  Duurzaamheid is geen goede doelen loterij maar heeft een business case.

   

  Er mag geen geld aan verdient worden; er MOET geld aan verdient worden vinden Millennials

  Duurzaamheid gaat over bestaansrecht

   

  Zonder een positief maatschappelijke toegevoegde waarde heb je als organisatie geen toekomst.

   

  Duurzaamheid moet geïntegreerd zijn in de kernactiviteiten van een organisatie;

  Doppers en fairtrade koffiebonen zijn voor Millennials niet genoeg.

  Invloed via consumentengedrag

   

  70% van de Millennials zegt bewust te shoppen; ze letten in hun aankopen op zowel de sociale impact van producten als de effecten op het milieu.

  Generatie Y zijn geen milieu activisten

   

  Millennials zetten zich flexibel in voor een range van verschillende maatschappelijke issues. Het zijn individuele stemmen die op een specifiek moment gezamenlijk van zich laten horen via online petities, clean up acties, virale filmcapagnes etc.

  Millennials verwachten transparantie

   

  Honest business has nothing to hide.

  Eerlijke bedrijven hebben niks te verbergen en communiceren dus transparant over hun governance, operationele bedrijfsprocessen en de aard van hun producten en diensten. Logisch toch? Volgens millennials wel!

 • Inspiratie Video

  Simon Sinek about the The Millennial Generation; is it all work and play?

  Simon Sinek kennen we natuurlijk allemaal van de 'Why'. Hij is de man die ons vertelt dat we als organisaties vaak goed antwoord hebben op 'wat we doen' en 'hoe we het doen', maar niet op de vraag 'waarom doen we het?'. Simon Sinek heeft ook een mening over Millennials op werk. Volgens Sinek zijn Millennials eigenlijk verkeerd opgevoed door hun ouders wat heeft geleid tot een laag zelfbeeld, een verslaving aan social media en ongeduld. Een zeer positieve eigenschap die hij bij Millennials ziet is dat ze al op relatief jonge leeftijd de vraag stellen 'wat is de bedoeling van mijn werk?. Organisaties die alleen maar gefocusseerd zijn op de financiële presentaties hebben hier geen bevredigend antwoord op voor Millennials. Het gevolg? Millennials wisselen van baan op zoek naar meer zingeving (kleine groep) of liggen zich er bij neer dat ze geen zingeving gaan vinden in hun werk en zelfs leven (grootste groep) wat in toenemende aantallen leidt tot depressies. Simon Sinek waarschuwt bedrijven; help Millennials om hun zelfvertrouwen te vinden, hun skills op te bouwen om met stress om te kunnen gaan en biedt ze de kans zingeving te vinden in werk!

  We Generate Leaerschip is een traject geïnitieerd door Twynstra Gudde & Petra Kerstens waarin Millennials, Generatie X en de Baby Boomers werden uitgedaagd zich uit te spreken over organisaties, leiderschap en werk. Wat valt op? Onder andere hoe Millennials tegen hun eigen leiderschap aan kijken; het liefste voelen ze zich niet de voorman of voorvrouw. Casual leiderschap past beter bij millennials die wars zijn van hiërarchie en formele processen en structuren. Maar hoe krijg je dan wat gedaan binnen organisaties; hoe ben je zichtbaar als casual leider?